FAQ - ofte stillede spørgsmål

Her finder du svar på dine spørgsmål som virksomhed eller som rådgiver og konsulent.

Hvordan fungerer medvirke.dk?

Hvorfor skal jeg anvende Medvirke.dk?


Virksomheden kan have svært at finde en rådgiver eller konsulent - helt generelt. Medvirke.dk samler kompetencer og ressourcer fra hele landet, og organiserer dem i forhold til virksomhedens behov. Virksomheden kan i ro og mag undersøge relevante rådgivere og konsulenter, og kontakte de rigtige kandidater. Opgave- eller projektbeskrivelser kan sendes i udbud, og virksomheden indgår selv aftale med den bedste kandidat. Alt sammen uden omkostninger.


Rådgiveren eller konsulenten kan have svært ved at blive eksponeret overfor virksomheder - helt generelt. Det kræver omfattende og konstant markedsføring at sikre en attraktiv, digital positionering. Det koster penge og tid, der ikke kan faktureres. Det gælder også, hvis markedsføring sker gennem netværker. De skal passes og konstant vedligeholdes.


Udover egen eksponering på Medvirke.dk vil rådgiveren eller konsulenten kunne finde kolleger og kompetencer til større projekter og konsortier. Det vil kunne fastholde en kunderelation, og skabe mere værdi.


Rådgiveren eller konsulenten opretter en enkel profil med en kort pitch, få kernekompetencer, kontaktinformationer samt links til web og digitale kanaler. Profilen koster ca. 1 rådgiver-/konsulenttime halvårligt uden automatisk gentegning.


Medvirke.dk sørger for markedsføring af platformen - og dermed rådgivere og konsulenter - overfor relevante aktører.

Hvad koster Medvirke.dk?


Virksomheden kan frit og uden omkostninger anvende Medvirke.dk.


Rådgiveren eller konsulenten opretter og vedligeholder en profil, der koster ca. 1 rådgiver-/konsulenttime halvårligt.

Der oprettes ikke et abonnement, og profilen er uden automatisk gentegning.


Omkostningen til profilen skal rådgiveren eller konsulenten sætte i forhold til de nuværende omkostninger til markedsføring - digital og personlig - og en vurdering af, om den nuværende omkostning skaber tilstrækkelig med trafik og leads.

Hvordan fungerer Medvirke.dk?


Virksomheden skal løse en opgave eller gennemføre et projekt, der kræver kompetencer og ressourcer, der ikke findes i virksomheden allerede. Derfor søger virksomheden en rådgiver eller konsulent, der for en periode kan medvirke.


Med få klik får virksomheden et overblik over rådgivere og konsulenter, der gerne vil stille kompetencer og ressourcer til rådighed. Virksomheden kontakter derefter den eller de relevante rådgivere og konsulenter, og indgår aftale med den bedste. Det sker uden omkostninger til Medvirke.dk.


Rådgiveren eller konsulenten opretter og vedligeholder en enkel profil med en kort pitch, få kernekompetencer, kontaktinformationer samt links til web og digitale kanaler. Formålet med den enkle profil er, at virksomheden hurtigt kan få et sammenligneligt overblik.


Ved hjælp af profilens links til f.eks. web og sociale medier søger virksomheden videre i relevante kandidaters eget univers. Rådgiveren eller konsulenten bliver kontaktet direkte af virksomheden, og indgår aftale om samarbejde på sædvanlig vis. Profilen koster ca. 1 rådgiver-/konsulenttime halvårligt uden automatisk gentegning.

Kan jeg søge anonymt?


Virksomheden skal som udgangspunkt selv søge og kontakte relevante rådgivere og konsulenter. Men der kan være situationer, hvor virksomheden ønsker at optræde anonymt - f.eks. i en indledende fase. Derfor kan virksomheden bede Medvirke.dk kontakte relevante rådgivere og konsulenter, og koordinere eksempelvis udsendelse af opgave- eller projektbeskrivelse. Medvirke.dk deltager ikke i udvælgelsen af rådgivere og konsulenter.

Denne service er gratis.


Rådgiveren eller konsulenten skal som udgangspunkt selv søge og kontakte andre rådgivere og konsulenter til eksempelvis større projekter eller konsortier. Men der kan være situationer, hvor en rådgiver eller konsulent ønsker at optræde anonymt - f.eks. i en indledende fase. Derfor kan rådgiveren eller konsulenten bede Medvirke.dk kontakte relevante rådgivere og konsulenter, og koordinere eksempelvis udsendelse af opgave- eller projektbeskrivelse.

Denne service er gratis.

Hvorfor er profilernes design ens?


Virksomheden skal hurtigt kunne få et sammenligneligt overblik over relevante rådgivere og konsulenter. Derfor kan profiler ikke indeholde alle detaljer om en rådgiver eller konsulent. Profilen skal fokusere på en skarp pitch og få kernekompetencer. Til gengæld kan virksomheden søge videre i relevante rådgiveres og konsulenters eget univers, og fordybe sig via profilens links til f.eks. web og sociale medier.


Rådgiveren eller konsulenten skal stå skarpt og entydigt overfor potentielle virksomheder. Derfor handler det om at vise de allervigtigste kernekompetencer sammen med en skarp pitch, så virksomheden kan navigere helt præcist. Hvis rådgiverens eller konsulentens profil ser attraktiv ud for virksomheden, kan den søge videre i relevante rådgiveres og konsulenters eget univers. Her kan virksomheden fordybe sig via profilens links til f.eks. web og sociale medier. Sørg derfor for at holde det digitale univers opdateres og let at navigere i for potentielle kunder.

Hvorfor medvirke.dk?

Vi tror på, at virksomheder sammen med rådgivere og konsulenter kan opnå mere - sammen. Arbejdsmarkedet bliver konstant mere dynamisk, og de helt særlige kompetencer bliver vanskeligere at finde, ansætte og fastholde.


Derfor giver det mening at kunne finde de rette kompetencer og ressourcer, og tilknytte dem i et fleksibelt samarbejde omkring større opgaver og projekter.


Idéen bag Medvirke.dk er helt enkel.

Rådgivere og konsulenter opretter en betalt profil, så virksomheder kan finde dem uden omkostninger. Virksomheden tager selv kontakt eller via Medvirke.dk, og samarbejdet aftales mellem virksomheden og rådgiveren eller konsulenten.